Termeni și condiții

1. PREVEDERI GENERALE

 1. Magazinul online disponibil la adresa de internet https://www.ninaparaschivescu.ro („ninaparaschivescu.ro”) este deținut și administrat de societatea PROIMAGE GRUP SRL, persoană juridică de drept românesc, cu sediul în Str. Serg. Petcu Avram, nr. 1-5, Sector 4, București, România, tel.: 0722 100 787, e-mail: contact@ninaparaschivescu.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/10839/2019, Cod Unic de Înregistrare 18534648, capital social subscris și vărsat în valoare de 200 lei („NinaParaschivescu.ro”, „Societatea” sau „Vânzătorul”).
 2. Utilizarea NinaParaschivescu.ro necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
 3. Termenii și Condițiile NinaParaschivescu.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează NinaParaschivescu.ro sau încheie Contracte la Distanță.
 4. Informațiile prezentate în cadrul NinaParaschivescu.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 5. Acceptarea Termenilor și Condițiilor NinaParaschivescu.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
 6. Navigarea în cadrul NinaParaschivescu.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor NinaParaschivescu.ro.
 7. NinaParaschivescu.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei NinaParaschivescu.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 8. Termenii şi Condițiile NinaParaschivescu.ro au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei ninaparaschivescu.ro.
 9. Produsele sunt livrate de Societate în sistem electronic online.
 10. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile în NinaParaschivescu.ro (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul NinaParaschivescu.ro exclusiv cu titlu de prezentare.
 11. În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar ocazionat Clientului/Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.
 12. Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia. În toate cazurile, NinaParaschivescu.ro va fi răspunzătoare față de Client/Utilizator pentru toate obligațiile contractuale asumate în cadrul Contractului la Distanță.
 13. Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică contact@ninaparaschivescu.ro
 14. În cazul în care platforma NinaParaschivescu.ro este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Societatea își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul NinaParaschivescu.ro.
 15. Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale (i.e. plasarea unor Comenzi într-un cuantum substanțial, în scopul acumulării unor puncte de loialitate, dar care sunt anulate ulterior) este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. NinaParaschivescu.ro își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 16. Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor NinaParaschivescu.ro, alterarea conținutului platformei NinaParaschivescu.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma NinaParaschivescu.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor/Serviciilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 2. DEFINIŢII

 1. Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul NinaParaschivescu.ro, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de Livrare, în limita stocurilor/locurilor disponibile, etc);

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea NinaParaschivescu.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client/Beneficiar

Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează NinaParaschivescu.ro și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont sau care are acces la cursurile online în baza unui cont de utilizator;

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul NinaParaschivescu.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Cont

Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către NinaParaschivescu.ro, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);

Contract la Distanţă

Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile NinaParaschivescu.ro;

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul NinaParaschivescu.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături

Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al NinaParaschivescu.ro şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Departamentul CS

Departamentul Customer Support (relații clienți) și care oferă Clienților sau Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul NinaParaschivescu.ro, fiind disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00 la numărul de telefon 0722 100 787 (linie telefonică cu tarif normal) şi la adresa de email contact@ninaparaschivescu.ro;

NinaParaschivescu.ro

Magazinul online care constă în platforma de cursuri online NinaParaschivescu.ro şi care permite plasarea Comenzilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. NinaParaschivescu.ro este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat prin intermediul unui browser web;

Legislaţia Incidentă

Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Login

Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul NinaParaschivescu.ro în timpul procesului de creare al Contului;

Parolă

Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.

Preț

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului/Cursului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente dacă este cazul. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe NinaParaschivescu.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”;

Produs

Bunul listat în cadrul NinaParaschivescu.ro, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță și a termenilor și conditiilor de pe această pagină;

Termeni şi Condiţii NinaParaschivescu.ro

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul NinaParaschivescu.ro stabileşte drepturile și obligațiile Vînzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Tranzacţie

Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Client/Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către NinaParaschivescu.ro, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Vânzător sau prin transfer bancar prin ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator.

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează NinaParaschivescu.ro și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

3. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL NinaParaschivescu.ro COMUNICĂRI COMERCIALE

3.1. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL NinaParaschivescu.ro 

 1. În cadrul NinaParaschivescu.ro, Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:
  1. crearea Contului;
  2. utilizarea Coșului de Cumpărături;
  3. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile NinaParaschivescu.ro;
  4. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul NinaParaschivescu.ro;
  5. trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
 1. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
  1. completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor NinaParaschivescu.ro;
 1. Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.
 2. Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.
 3. Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul NinaParaschivescu.ro:
  1. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de NinaParaschivescu.ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
  3. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei NinaParaschivescu.ro;
  4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile NinaParaschivescu.ro;
  5. să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor (dacă e cazul) conform Termeni si Conditii;
  6. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
  7. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale NinaParaschivescu.ro și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul NinaParaschivescu.ro sau referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor;
  8. să nu divulge cu voie sau fără voie datele contului, utilizator și parolă, niciunei terțe persoane. Cursurile sunt destinate utilizării doar de către o singură persoană fizică. Orice încălcare a prevederilor acestea vor fi sancționate conform lege.
 1. Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul NinaParaschivescu.ro pot fi depuse:
  1. în scris la adresa: Bucureşti, Serg. Petcu Avram, nr. 1-5, etaj 3, ap. 13, sector 4;
  2. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: contact@ninaparaschivescu.ro.

3.2.     COMUNICĂRI COMERCIALE

 1. Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul NinaParaschivescu.ro, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:
  1. prin modificarea setărilor din Cont la secţiunea “Setări Cont”;
  2. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator.
 1. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. NinaParaschivescu.ro colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.NinaParaschivescu.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în NinaParaschivescu.ro.
 2. Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.NinaParaschivescu.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în NinaParaschivescu.ro.

5. ÎNREGISTRAREA UNUI CONT DE CLIENT. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ

5.1.     Înregistrarea unui Cont de Client

 1. Pentru crearea unui cont pe platforma www.NinaParaschivescu.ro, potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa www.NinaParaschivescu.ro.
 2. Înregistrarea Contului necesită repetarea Parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile de tastare.
 3. Clientul obţine accesul la Cont cu ajutorul Loginului şi al Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în NinaParaschivescu.ro. Contul permite stocarea informaţiilor referitoare la adresa furnizată de Client pentru Produsele comandate, la starea şi istoricul Comenzilor, facturile fiscale emise de Vânzător, precum şi accesarea altor servicii puse la dispoziţie de către Societate.
 4. Clientul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar NinaParaschivescu.ro va fi astfel exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului.
 5. Vânzătorul oferă posibilitatea Clientului de a-și modifica Parola în orice moment.
 6. Crearea Contului nu este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul NinaParaschivescu.ro, aceasta putând fi efectuată şi de un Utilizator.

5.2.     Plasarea Comenzii

          5.2.1   Aspecte generale

 1. Vânzătorul oferă posibilitatea plasării Comenzii pentru Produse/Cursuri online în următorul mod:
  1. prin accesarea platformei de cursuri online www.NinaParaschivescu.ro;
  2. Produsele achiziționate prin intermediul NinaParaschivescu.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului şi/sau Utilizatorului. Conținutul nu poate fi divulgat unei terțe persoane.
  3. NinaParaschivescu.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, NinaParaschivescu.ro nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.
  4. NinaParaschivescu.ro poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului şi/sau Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client şi/sau Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:
  1. eșuarea / invalidarea Tranzacției;
  2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;
  3. date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/sau Utilizator;
  4. activitatea Clientului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformei www.NinaParaschivescu.ro şi/sau partenerilor comerciali ai Societății;
  5. există suspiciuni rezonabile că respectivul Client/Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de NinaParaschivescu.ro (i.e. nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul Produselor);
  6. există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.
 1. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma www.NinaParaschivescu.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client şi/sau Utilizator a formularelor din platforma www.NinaParaschivescu.ro pentru finalizarea Comenzii. Clientul şi/sau Utilizatorul sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma www.NinaParaschivescu.ro.
 2. În anumite situații şi pentru motive justificate, NinaParaschivescu.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/Utilizatorii vor fi notificați prin intermediul poștei electronice, iar NinaParaschivescu.ro va returna suma achitată de Client sau Utilizator, în cazul in care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client sau Utilizator.
 3. NinaParaschivescu.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate în NinaParaschivescu.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.
 4. NinaParaschivescu.ro va notifica Clientul/Utilizatorul prin email cu privire la statusul Comenzii (i.e. iniţiere şi preluare Comandă, trimitere şi ridicare colet, etc).
 5. Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. Anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.
 6. Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

 5.2.2.  Plasarea Comenzii

 1. În cadrul NinaParaschivescu.ro, Clientul/Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:
  1. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de Cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă;
  2. Clientul confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Client/Utilizator a unor date neactualizate/incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Clientului/Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, modalitatea de plată aleasă. În cazul Clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor complete ale persoanei juridice (i.e. număr înmatriculare în Registrul Comerţului, cod unic de înregistrare, adresă sediu social);
  3. Clientul/Utilizatorul are doar posibilitatea de plată cu cardul pe site;
  4. Clientul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de NinaParaschivescu.ro în acest scop (i.e. butonul ”Plasează Comanda”). La plasarea Comenzii de către Client/Utilizator, se cere acceptarea Termenilor şi Condiţiile NinaParaschivescu.ro;
  5. în timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Plasează Comanda”, Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a revizui Coşul de Cumpărături, în sensul de a adăuga/elimina Produse sau a modifica cantitatea acestora, de a modifica adresele de facturare şi livrare, precum şi modalitatea de livrare şi plată.
  6. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul/Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații Preţului.
 1. Vânzătorul, ca răspuns la Comanda plasată de Client/Utilizator, va trimite Clientului/Utilizatorului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată de Client/Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi începerea verificării disponibilităţii Produsului. În situaţia în care plata Produsului/Produselor comandate a fost făcută online, mesajul automat va fi trimis Clientului/Utilizatorului numai după ce NinaParaschivescu.ro a primit din partea procesatorului de plăţi confirmarea efectuării Tranzacţiei.
 2. În cazul în care Vânzătorul, din cauza lipsei disponibilităţii Produsului, constatată ca urmare a verificării Comenzii plasate de Client/Utilizator, nu o poate onora cu privire la Produsul comandat/toate Produsele comandate, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele). Anularea Comenzii de către Client/Utilizator eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia.
 3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant NinaParaschivescu.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii.

 5.2.3   Încheierea Contractului la Distanță

 1. Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin email plasarea Comenzii de către Client/Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.
 2. Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile NinaParaschivescu.ro.

6. MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL NinaParaschivescu.ro

FACTURARE

6.1.     Modalităţi şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziţionate în cadrul NinaParaschivescu.ro

 1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului următoarele metode de plată:
   1. plata cu cardul
   2. plata direct în contul deschis în lei RO81BTRLRONCRT0291570402 și în contul deschis în euro RO58BTRLEURCRT0291570401 la Banca Transilvania pe numele SC PROIMAGE GRUP SRL.
 1. Metodele de plată actuale sunt specificate în Termeni și Condiții.
 2. Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile NinaParaschivescu.ro şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în platforma www.NinaParaschivescu.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
 3. În cadrul NinaParaschivescu.ro, entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este MobilPay.
 4. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.NinaParaschivescu.ro şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).6.1.2 Plata în rate
 1. Clientii pot achizitiona produsele în rate. Vânzătorul va emite factură fiscală pentru fiecare rată în parte, iar Clientul va achita direct în contul Vânzătorului acceptând prin efectuarea plății termenii și condițiile contractului la distanță de pe această pagină. De asemenea Clientul poate achita ratele și online pe site-ul NinaParaschivescu.ro

  6.2.  Facturare

 1. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă și/sau pe factură. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/Utilizator.
 3. Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului/Utilizatorului prin email.

7. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

7.1.     Modalităţi şi Costuri de Transport

            7.1.1.  Modalităţi de Transport

 1. Livrarea Produselor se face online, este disponibilă pe teritoriul României şi în străinătate.
 2. Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:
  1. livrare online pentru produsele digitale/online.

          7.1.2   Costuri de Transport

  1. În cazul produselor electronice nu sunt costuri de livrare sau transport.

7.2.     Termene şi Condiţii de Livrare. Recepţia Produselor

 1. NinaParaschivescu.ro poate modifica modalitatea de livrare a produselor digitale, precum și conținutul produselor digitale fără a notifica în prealabil cumpărătorul.
 2. Având în vedere numărul mare de Comenzi ce se pot înregistra pe perioada Campaniilor Promoţionale desfășurate de către Vânzător, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe www.NinaParaschivescu.ro la momentul vizualizării Produsului/plasării Comenzii să poată suferi modificari. Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra Produsele comandate în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea Contractului la Distanţă.
 3. În urma plasării comenzii și a achitării integrale a acesteia beneficiarul are acces la cursurile de pe site timp de 365 zile calendaristice.
 4. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează plățile Prestatorul va întrerupe accesul la cursul achiziționat.

 Reclamații

8.1.     Reclamaţii cu privire la Produse

 1. Imaginile Produselor din NinaParaschivescu.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor.
 2. Orice reclamație cu privire la cursurile online live sau înregistrate poate fi făcută în maxim 7 zile de la data plasării comenzii. Ulterior reclamațiile nu vor fi luate în considerare. Nereclamarea produselor și serviciilor în termen de 7 zile de la data plasării comenzii este considerată acceptul total al cumpărătorului.

9. CAMPANII PROMOŢIONALE

9.1.     Prevederi generale

 1. Prin intermediul NinaParaschivescu.ro, Societatea oferă Clienţilor/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor regului, comunicate de Vânzător sub forma unor regulamente, publicate pe platforma www.NinaParaschivescu.ro.
 2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, fiecare voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula.

9.2.     Campaniile Promoționale

9.2.1   Codurile promoționale

 1. Codurile promoționale oferite de NinaParaschivescu.ro în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului in care este specificat altfel.
 2. Pentru Produsele încadrate în categoria “Excepții”, nu se pot aplica coduri promoționale, acestea fiind achiziționate la prețul afișat pe www.NinaParaschivescu.ro.
 3. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul NinaParaschivescu.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.
 4. Pentru eligibilitatea la o Campanie Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.
 5. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@NinaParaschivescu.ro, în care să precizeze numărul de Comandă, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.
 6. Promoțiile pe NinaParaschivescu.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe www.NinaParaschivescu.ro, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Campania Promoțională. Anumite Campanii Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în regulamentul campaniei respective.
 7. NinaParaschivescu.ro stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele Campaniilor Promoționale şi ale concursurilor pe care le organizează pe NinaParaschivescu.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe platforma www.NinaParaschivescu.ro. Beneficiile Campaniilor Promoționale sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe www.NinaParaschivescu.ro, în perioada de valabilitate clar menționată şi în limita stocului disponibil. NinaParaschivescu.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a Produselor pentru întreaga perioadă de promoție.

9.2.2   Vouchere/cupoane/coduri promoționale

 1. Prevederi generale
  1. Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional şi utilizat în vederea acționării unui Produs la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.
  2. Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerințe pentru a fi valid şi aplicabil. Clientul/Utilizatorul este responsabil să verifice cu atenție toate detaliile şi informațiile de pe voucher, astfel încât reducerea să poată fi acordată.
  3. Orice produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar Clientul/Utilizatorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.
  4. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite în cadrul NinaParaschivescu.ro
  5. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.
  6. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate în acești Termeni și Condiții NinaParaschivescu.ro, sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.2. Condiții de aplicare
  1. Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și Client/Utilizator.
  2. Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în e-mailul de oferire a voucherului sau cum se precizează în fiecare Campanie Promoțională/ofertă în parte. NinaParaschivescu.ro își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a Clienților/Utilizatorilor.
  3. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.
  4. Voucherul se aplică numai Produselor/categoriilor de Produse menționate în mod expres ca fiind eligibile în Campania Promoțională. Produsele care sunt excluse din Campaniile Promoționale sunt comunicate în regulamentele aferente acestora sau în termenii şi condițiile ofertelor speciale. Aceste excepții includ în genere Produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.
  5. În cazul Comenzilor care conțin mai multe Produse, valoarea voucherului de reducere va fi alocată conform prevederilor fiecărei Campanii Promoționale.
  6. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la Comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o Comandă deja plasată.
  7. În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conține mai multe Produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte Produse rămase în Comandă, dacă valoarea Comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. NinaParaschivescu.ro nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru Produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple. Clientului/Utilizatorului i se va restitui suma achitată de acesta pentru Produse.

9.2.3   Întreruperea sau Retragerea Campaniei Promoționale

 1. În cazul unei Campanii Promoționale organizate în cadrul NinaParaschivescu.ro, Societatea, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a Consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.
 2. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul Campaniei Promoționale respective, în perioada desfășurării acesteia, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

9.2.4  Campanii Promoționale cu produs cadou/curs cadou

 1. Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la un produs cadou oferit în perioada de Campanie Promoțională per persoana fizică sau juridică (identificat ca si Client/Utilizator), indiferent de numărul Comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care Campania Promoțională este în curs de desfășurare.
 2. În cazul în care există situații de fraudă identificate, NinaParaschivescu.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula Comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 3. De asemenea, daca o Comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată.
 4. Utilizatorul are acces la cursurile oferite cadou o perioadă determinată de timp atât timp cât specifică promoția. În cazul în care nu este specificat altfel valabilitatea accesului la cursul cadou este de 7 zile.

 10. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RETUR A NinaParaschivescu.ro

10.1.   Încetarea Contractului la Distanţă

10.1 Contractul încetează înainte de termenul prevăzut pentru finalizarea serviciilor asigurate de Prestator, în una dintre următoarele situații: (a) prin acordul Părților exprimat în formă scrisă; (b) rezilierea contractului ca urmare a neexecutării de către una dintre Părți a obligațiilor contractuale. (c) prin denunțare unilaterală de către oricare din părți, cu un preaviz de 30 zile, fără ca denunțarea să afecteze obligațiile scadente potrivit legii sau prezentului contract sau obligațiile care prin natura lor își produc efectele și după încetarea contractului. 

10.2 Rezilierea nu va împiedica partea care o invocă să solicite repararea oricăror prejudicii suferite ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către cealaltă parte;

10.3 Partea care invocă o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să își producă efectele.

10.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

10.5 În sensul prezentului contract, neexecutarea unei obligații contractuale presupune implicit neexecutarea unei obligații izvorâte dintr-o anexă, parte a contractului.

10.6 În cazul în care Beneficiarul denunță unilateral contractul, acesta nu va fi exonerat de plata integrală a prețului contractului.

10.7 În cazul în care Prestatorul denunță unilateral contractul, acesta se obligă să restituie Beneficiarului prețul contractului după cum urmează:

 • integral, în cazul în care Beneficiarul nu a participat la niciun modul al cursului;

10.8 Încetarea contractului, indiferent de motiv, nu înlătură obligațiile părților asumate în perioada de valabilitate a acestuia, precum și obligațiile care prin natura lor își produc efecte pentru o anumită perioadă după încetarea acestuia, în condițiile prezentului contract și a anexelor acestuia. 

10.2    Politica de Retur a NinaParaschivescu.ro

10.2.1 Modalități și Termene de Returnare a Produselor

 1. Clientul/Utilizatorul se obligă să notifice NinaParaschivescu.ro intenția sa de a returna Produsele achiziționate prin e-mail la adresa contact@NinaParaschivescu.ro, în termen de maxim 5 de zile calendaristice de la data efectuării comenzii. Returnarea este valabilă doar pentru cursurile înregistrate, nu și pentru cursurile care implică prestație live online sau în persoană din partea PROIMAGE GRUP SRL. În caz contrar, NinaParaschivescu.ro va refuza rambursarea banilor chiar dacă Beneficiarul nu a participat la curs.

10.2.2 Condiții de returnare a produselor

10.2.2.1 NinaParaschivescu.ro NU va rambursa contravaloarea parțială sau integrală a următoarelor produse:

 • Cursurile susținute integral sau parțial live online și cursurile susținute în persoană, sesiunile de coaching de grup și coaching individual 1:1.

11. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul NinaParaschivescu.ro de către Vânzător sau contractorii acestuia, conținutul cursurilor și programelor marca NinaParaschivescu.ro (concepte, exerciții, noțiuni), în special drepturile de autor, numele şi sigla NinaParaschivescu.ro (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul, conținutul cursurilor video, scris, audio, precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Clientul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus numai pentru uz personal și exclusiv pentru utilizarea corectă a NinaParaschivescu.ro.
 2. Este interzis în mod expres să fie copiate parțial sau integral sub orice formă materialele video, audio sau scrise de pe NinaParaschivescu.ro. Este interzis în mod expres cumpărătorul, cu voie sau fără voie, să divulge parola sau utilizatorul unei terțe persoane sau să divulge conținutul cursurilor sub orice formă.
 3. NinaParaschivescu.ro poate oferi Clientului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei www.NinaParaschivescu.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei www.NinaParaschivescu.ro.
 4. Utilizarea pe NinaParaschivescu.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei www.NinaParaschivescu.ro.
 5. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul prealabil scris al celeilalte Părți, de a utiliza informațiile și documentele la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
 6. Beneficiarul se obligă să asigure confidențialitatea prezentului contract și a tuturor informațiilor de care ia cunoștință privind secretele comerciale, know-how-ul, metodologia de predare a Prestatorului, precum și materialele puse la dispoziția Beneficiarului de către Prestator. Beneficiarul se obligă ca, atât pe durata contractului, cât și pe o perioadă nedeterminată de timp de la data încetării contractului, indiferent de cauza acestei încetări: (a) să nu sustragă, copieze, multiplice secrete comerciale sau materiale ale Prestatorului fără acordul acestuia; (b) să nu scoată secrete comerciale sau materiale ale Prestatorului, fără acordul acestuia din urmă, în afara locațiilor în care secretele comerciale au fost depuse în scopul menținerii regimului lor confidențial; prin locații se înțeleg, dar fără să ne limitam la: sediul Prestatorului, domiciliul Beneficiarului, punctele de lucru; (c) să nu divulge sau să comunice secrete comerciale, metodologia de predare sau materiale ale Prestatorului, direct sau indirect (prin mijlocirea unui terț intermediar sau în orice alt mod) niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități fără personalitate juridică și niciunei autorități, cu excepția cazului în care prevederile legale în vigoare obligă Beneficiarul la contrariul; (d) să nu folosească secrete comerciale, metodologia de predare sau materiale ale Prestatorului în beneficiul propriu sau în beneficiul unui terț față de prezentul contract; (e) să depună toate eforturile pentru împiedicarea comunicării de secrete comerciale sau materiale ale Prestatorului către persoane fizice sau juridice, către entități fără personalitate juridică sau către autorități.
 7. Prin “secret comercial” al Prestatorului se înțeleg toate acele informații (orale sau scrise/ inscripționate/ copiate/ reproduse în orice fel pe orice tip de suport de date) în legătură cu activitatea Prestatorului, informații care au o valoare comercială prin faptul că sunt secrete și care, odată făcute publice prin nerespectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol, pot crea, direct sau indirect, un prejudiciu material sau moral Prestatorului. 
 8. Informațiile făcute publice de către Prestator nu constituie secret comercial al acestuia. De asemenea, nu reprezintă secret comercial informațiile care prin natura lor sunt destinate a fi făcute publice. 
 9. O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă: (a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau (b) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
 10. Toate înscrisurile (inclusiv dar fără a se limita la documente scrise/ inscripționate în orice fel pe orice tip de suport de date) aparținând Prestatorului sau provenind de la acesta, sunt proprietatea acestuia din urmă. Beneficiarul este obligat să predea înscrisurile proprietate ale Prestatorului către reprezentanții acestuia din urmă, sub sancțiunea de daune interese: (a) oricând acest lucru îi va fi solicitat de către Prestator; (b) în cazul încetării prezentului Contract, indiferent de cauza acestei încetări.
 11. Prevederile privind confidențialitatea nu sunt aplicabile în cazul informațiilor/ înscrisurilor/ documentelor/ materialelor pe care Prestatorul, în mod rezonabil, trebuie să le aducă la cunoștința terților ca urmare a aplicării legii. 
 12. Părțile înțeleg și își asumă faptul că, având în vedere natura relațiilor contractuale, confidențialitatea este un criteriu esențial și cu potențial major de a cauza prejudicii, motiv pentru care părțile își asumă și accepta întrutotul consecințele nerespectării acestuia. 

 12. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

 1. NinaParaschivescu.ro nu garantează că platforma www.NinaParaschivescu.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de NinaParaschivescu.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.NinaParaschivescu.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea NinaParaschivescu.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.NinaParaschivescu.ro. NinaParaschivescu.ro nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
 2. Informațiile incluse în NinaParaschivescu.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa contact@NinaParaschivescu.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.
 3. Societatea, în calitate de organizator al Campaniilor Promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile codului sau utilizările neautorizate ale voucherului Campaniei Promoționale în cauză, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate şi își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în Campania Promoțională respectivă.
 4. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar NinaParaschivescu.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
 5. NinaParaschivescu.ro nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor NinaParaschivescu.ro.
 6. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.NinaParaschivescu.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.NinaParaschivescu.ro.
 7. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

13. FORŢA MAJORĂ

 1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.
 2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.
 3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 14. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

14.1.  Legea aplicabilă

 1. Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

14.2.   Soluționarea Disputelor

 1. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.
 2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

 15. DISPOZIŢII FINALE

15.1.   Aspecte generale

 1. Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor NinaParaschivescu.ro, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor NinaParaschivescu.ro. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor NinaParaschivescu.ro, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.
 2. Prevederile Termenilor şi Condițiilor NinaParaschivescu.ro se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.
 3. Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.
 4. Conținutul Termenilor şi Condiţiilor NinaParaschivescu.ro este disponibil gratuit Clienților/Utilizatorului la adresă URL https://www.ninaparaschivescu.ro/termeni-si-conditii/ unde Clienții/Utilizatorii îl pot vizuali și tipări în orice moment.

Vrei inspiraţie, sfaturi şi energie pentru o nouă săptămână, în inbox-ul tău? Alătură-te comunității Școala de Coaching!